Polityka prywatności

Polityka prywatności – Polityka cookies

Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego serwisie enhotel.pl, dostępnego pod adresem https://enhotel.pl/

Świadcząc nasze usługi dbamy o Państwa prywatność. Poniżej wskazujemy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego nałożonego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mountain Resort sp. z o.o., ul. Jagiellońska 18, 34-500 Zakopane, KRS: 0000744191

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy o usługi hotelarskiej i/lub zawarcia i realizacji umowy sprzedaży voucherów – na podstawie art.  6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji obowiązków rozliczeniowych, księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych ciążących na Administratorze z mocy prawa, a nadto w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartej umowy – na podstawie art.  6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a nadto w przypadku udzielenia zgodny na przetwarzanie danych w celach marketingowych/reklamowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej będzie trwać przez czas obejmujący realizację umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, a nadto przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków rozliczeniowych, księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych i innych ciążących na Administratorze z mocy prawa, zaś w zakresie przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których korzysta Administrator w celu realizacji celów wskazanych w pkt. 2, w tym podmiotom świadczącym usługi związane z dokonywaniem rezerwacji – w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług, w tym w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Administratora – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia obsługi informatycznej Administratora, podmiotom świadczącym obsługę usług marketingowych – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług marketingowych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności – obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze –w przypadku korzystania ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – zakresie niezbędnym do obsługi płatności, podmiotom prowadzącym obsługę księgową i prawną Administratora, a nadto podmiotom i organom, którym obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

5. Przysługują Pani/Panu uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania bądź uzupełnienia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a nadto prawo do żądania usunięcia danych osobowych w zakresie możliwym do usunięcia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Zgody mogą zostać przez Państwa w każdej chwili odwołane. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów do zainteresowań), aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o Administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z Administratorem.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG ”).

Pliki cookies (ciasteczka)

1. Niniejszy serwis internetowy korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu itp.), m.in. w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2. Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Pani/Pana urządzenia. W każdej chwili można je usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej przeglądarki internetowej.

3. W naszym serwisie internetowym pliki cookies (ciasteczka) są wykorzystywane do niniejszych celów:
a) zapamiętywania informacji o Pani/Pana sesji;
b) udostępnienia Pani/Panu pozostałych funkcjonalności Serwisu;
c) analitycznych;
d) marketingowych/reklamowych.

4. Informacje o tym jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Pani/Pana przeglądarce, znajdzie Pani/Pan w opcji Pomoc w przeglądarce.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

6. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z powyższym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) Niezbędne pliki cookies:

Dostawca cookiesNazwa cookiesCel
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-advertisementdo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-analyticsdo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-functionaldo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-necessarydo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-othersdo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortcookielawinfo-checkbox-performancedo przechowywania zgody użytkownika
Mountain ResortCookieLawInfoConsentdo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortviewed_cookie_policydo przechowywania zgody użytkownika
Mountain Resortwordpress_test_cookieumożliwia testowanie możliwości zapisywania plików cookie w przeglądarce

b) Analityczne pliki cookies:

Dostawca cookiesNazwa cookiesCel
Google_gado rozróżniania użytkowników
Google_ga_<container-id>do utrwalania stanu sesji
AutomatticTk_aido przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika

7. Pliki cookies przechowywane w celach inne niż niezbędne, w tym w celach marketingowych/reklamowych są wykorzystywane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO). W/w pliki cookies są aktywowane tylko wtedy, gdy Pani/Pan wyrazi zgodę na ich przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w serwisie internetowym. Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności.

Administrator w celach marketingowy/reklamowych wykorzystuje nastepujące pliki cookies:

Dostawca cookiesNazwa cookiesCel
Meta_fbpdo przechowywania i śledzenia wizyt na stronach internetowych
Metac_userdo przechowywania i śledzenia wizyt na stronach internetowych
Metadatrw celu zapobiegania oszustwom
Metafrw celu dostarczania reklam lub retargetingu
Metalocaledo przechowywania ustawień regionalnych użytkownika
Metam_page_voiceumożliwia Facebookowi testowanie funkcjonalności strony
Metam_pixel_ratioumożliwia Facebookowi testowanie funkcjonalności strony
Metapresencedo przechowywania stanu czatu użytkownika
Metasbdo przechowywania danych przeglądarki
Metausidado przechowywania kombinacji przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, używane do dostosowywania reklam do użytkowników
Metawddo przechowywania rozdzielczości ekranu
Metaxsdo przechowywania unikalnego identyfikatora sesji
Mailchimpmc_ciddo przechowywania identyfikatora kampanii
Mailchimpmc_eiddo przechowywania unikalnego identyfikatora adresu email użytkownika
Mailchimpmc_landing_sitedo przechowywania i śledzenia wizyt na stronach internetowych